Shalahuddin al-Ayyubi Sang Pembebas Jerussalem (Tanah Para Nabi)

Shalahuddin al-Ayyubi — semoga Allah mencurahkan rahmat Nya— adalah seorang yang dermawan, lemah lembut, berakhlak mulia, rendah hati, penyabar terhadap apa yang ia benci dan sering melupakan kesalahan orang lain. Ia sering mendengar sesuatu yang tidak disuka tentang seseorang, tapi ia tidak pernah memberitahukannya dan juga tidak berubah sikapnya kepada orang itu. Suatu ketika ia […]

‘Amr bin ‘Ash: Membebaskan Mesir dan Membangun Masjid Pertama

Para muarrikh atau ahli-ahli sejarah biasa menggelari ‘Amr dengan “Penakluk Mesir”. Tetapi, menurut kita gelar ini tidaklah tepat dan bukan pada tempatnya. Mungkin gelar yang paling tepat untuk ‘Amr ini dengan memanggilnya “Pembebas Mesir”. Islam membuka negeri itu bukanlah menurut pengertian yang lazim digunakan di masa modern ini, tetapi maksudnya tiada lain ialah membebaskannya dari […]

Abu Sufyan bin Harb: Bapak dari Seorang Penulis Wahyu dan juga Mertua Rasulullah SAW

Abu Sufyan bin Harb terkenal sebagai salah seorang tokoh Quraisy pada zaman Jahiliah. Dia seorang saudagar terkenal, banyak mengenal keinginan pasar. Sebagai tokoh masyarakat Quraisy, ia banyak mengetahui gaya hidup masyarakatnya. Ia juga seperti yang dikatakan banyak orang, antara lain al-‘Abbas bin Abdul Muththalib, senang dipuji dan dibanggakan orang. Ia dilahirkan sepuluh tahun sebelum terjadinya penyerbuan […]

Ja’far bin Abi Thalib, Jasmani Maupun Perangainya Mirip Rasulullah

Anda jangan heran tercengang, karena anda sekarang berada di hadapan seorang manusia yang mirip dengan Rasulullah dalam ujud tubuh dan tingkah laku atau budi pekertinya. Anda berada di muka seseorang yang telah diberi gelar oleh Rasul sendiri sebagai “Bapak si miskin”. Anda berhadapan dengan seseorang yang diberi gelar “Si Bersayap dua di surga”. Anda di […]

Shuhaib bin Sinan, Menebus Dirinya dengan Harta

Ia dilahirkan dalam lingkungan kesenangan dan kemewahan… Bapaknya menjadi hakim dan walikota “Ubullah” sebagai pejabat yang diangkat oleh Kisra atau maharaja Persi. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak, jauh sebelum datangnya Agama Islam. Dan di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat ke arah hilir “Jazirah” dan “Mosul”, anak itu hidup dalam keadaan […]