Shalahuddin al-Ayyubi Sang Pembebas Jerussalem (Tanah Para Nabi)

Shalahuddin al-Ayyubi — semoga Allah mencurahkan rahmat Nya— adalah seorang yang dermawan, lemah lembut, berakhlak mulia, rendah hati, penyabar terhadap apa yang ia benci dan sering melupakan kesalahan orang lain. Ia sering mendengar sesuatu yang tidak disuka tentang seseorang, tapi ia tidak pernah memberitahukannya dan juga tidak berubah sikapnya kepada orang itu. Suatu ketika ia […]