Pesan Langit untuk Kaum Wanita

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan segala sesuatu dengan cermat dan seimbang, menjadikan malam dan siang bergantian, menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, menciptakan langit dengan penuh keindahan, Tuhan Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.

Shalawat serta salam kepada pembawa rahmat Allah untuk seluruh alam, Nabi yang Ummi (tidak dapat membaca dan menulis), seorang Nabi yang mulia, yang mempunyai akhlak terpuji dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Waba’du.

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS. Al Ahzaab: 32)

Memuliakan Wanita

Allah telah memuliakan kaum wanita dengan berbagai kelebihan yang sangat banyak, yang mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Dan betapa Allah SWT telah memuliakan kaum Hawa ini sampai dalam salah satu surat Al Qur`an terdapat surat yang bernama An Nisaa`, surat yang lain bernama surat Maryam, ada surat yang merinci tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kaum wanita yaitu surat At Tahriim, dan surat lain yang menjelaskan posisi wanita dalam masalah tasyri’ islami, yaitu surat Ath Thalaaq, surat lain yang menjelaskan tentang penghargaan Allah kepada kaum wanita yaitu surat Al Mujaadilah dan kisah seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi SAW yang telah menzhiharnya. Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dan aduan itu, Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak mempunyai jawaban atas aduanmu itu.” Namun perempuan itu menjawab, “Demi Allah aku tidak akan beranjak dari tempatku ini sampai Allah menurunkan kepadamu satu ayat Al Qur`an. Maka Allah kemudian menurunkan ayat;

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al Mujaadilah:1)

Begitulah, Nabi SAW telah memuliakan kaum wanita sampai-sampai beliau memerintahkan kepada kaum suami untuk berlemah lembut kepada mereka dengan bersabda, “Berlaku lemah-lembutlah dengan para kaum Hawa.” Dan beliau SAW bersabda, “Di antara kalian yang lebih dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik budi pekertinya terhadap keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik kepada keluarganya.”

Download

Kli di SINI saja

—–

Judul Asli : Nidaa’ar Rahmaan
Penulis : Muhammad ash-Shayyim
Penerjemah : Masturi Irham
Editor & Layout : Kaunee Creative Team
Edisi Terbit : Pertama, Februari 2008
Penerbit:
PT. Kuwais International
Jl. Bambu Wulung No. 10, Bambu Apus
Cipayung, Jakarta Timur 13890

Post Author: ibnumuslim

Leave a Reply