Serial Kisah Rasulullah SAW: Muhammad ﷺ Penutup para Nabi dan Rasul

Rasulullah ﷺ Nabi Terakhir Apa yang dibawa oleh Nabi ‘Isa AS adalah membenarkan dan menegaskan apa yang tedapat pada Taurat mengenai soal aqidah dan kepercayaan, dan yang bersangkut paut dengan hukum ada sedikit perubahan yaitu kelonggaran dari yang dahulu. Kepercayaan dan aqidah yang dibawa oleh seorang Nabi berfungsi menguatkan dan mendukung aqidah para nabi yang […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Kafan dan Persemayaman Tubuh Mulia ke Pembaringan Terakhir

Telah timbul selisih pendapat di antara para sahabat sebelum mengafani, mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi khalifah. Pembahasan dan perdebatan terjadi di antara kaum Muhajirin dan Anshor di halaman rumah Bani Sa’adah, yang akhirnya mereka semua setuju melantik Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Pembahasan dan perdebatan ini memakan waktu hingga petang di hari Senin, bahkan […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Kepiluan Menyelubungi Para Sahabat

Nazak (sakaratul maut) سكرة الموت Saat nazak mendatangi Rasulullah ﷺ, Aisyah membiarkan Rasulullah ﷺ bersandar di dadanya. Hal ini dia ceritakan olehnya: “Sebenarnya di antara nikmat anugerah Allah kepadaku pada saat Rasulullah meninggal di rumahku, di hari giliranku, di antara dada dan leherku, dan menautkan antara liurku dan liur Rasulullah Ketika Rasulullah meninggal. Sebelum itu […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Meminta Sahabat Menulis Wasiat

Sebelum Meninggal Di hari Khamis yaitu empat hari sebelum meninggal, sakit Rasulullah semakin berat, Rasulullah ﷺ meminta: “Tolong bawa ke mari alat tulis, aku akan menulis untukmu wasiat, dengan wasiat itu kamu tidak akan sesat setelah itu.” Di dalam rumah ketika itu ada beberapa sahabat di antara mereka adalah Umar bin Khattab, dan dia berkata: […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Hari-hari Menjelang Wafat

Firasat Perpisahan Setelah Dakwah Islamiah sempurna dan Islam menguasai keadaan maka tanda-tanda dan bahasa-bahasa pengucapan selamat tinggal kepada dunia dan kepada manusia mulai nampak di dalam ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan Rasulullah ﷺ melalui perkataan dan perbuatannya. Di dalam bulan Ramadhan tahun ke sepuluh Hijriah, Rasulullah beriktikaf di masjid selama dua puluh hari, sedang sebelumnya hanya sepuluh […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Khotbah di Hari Nahr (Penyembelihan)

Di hari penyembelihan yaitu hari kesepuluh Dzulhijjah, setelah waktu Dhuha Rasulullah ﷺ menyampaikan khotbah dari atas kendaraannya, “Syahba” (jelaskan) sedang Ali bin Abi Thalib menyuarakan dengan lantang kepada orang banyak. Sidang hadirin ada yang duduk dan ada yang berdiri. Di dalam khutbahnya Rasulullah mengulangi beberapa hal yang telah disampaikan kemarin. Syaikhan (dua orang Syeikh Hadits: […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Khotbah Kesempurnaan Agama Islam

Khotbah Rasulullah Sampai di Arafah di kawasan Namirah, Rasulullah ﷺ melihat sebuah kemah yang sudah didirikan untuk beliau. Rasulullah pun singgah sampai matahari terbenam di ufuk barat. Rasulullah ﷺ minta agar unta Quswa’ dibawa ke tempatnya, dari situ Rasulullah pun bergerak menuju ke Batan Wadi. Di sana sudah banyak orang berkumpul kurang lebih seratus ribu […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Haji Wada’ atau Haji Terakhir

Rampasan Perang Rampasan yang diperoleh kaum muslimin terdiri atas: Enam ribu (6,000) orang tawanan, dua puluh empat ribu (24,000) ekor unta, lebih empat puluh ribu (40,000) ekor biri-biri dan empat ribu (4,000) uqiyah emas. Rasulullah memerintahkan agar rampasan perang ditempatkan di “Ja’ranah”, dengan menunjuk Mas’ud bin Amru Ghaffari sebagai penjaganya, sampai selesai gerakan ghuzwah (invasinya) […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Pasukan Bergerak Meninggalkan Mekah Menuju ke Hunain

Tanggal enam (6) bulan Syawal tahun kedelapan (8) Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu, Rasulullah ﷺ pun bergerak keluar dari Mekah. Hari itu genap sembilan belas hari Rasulullah memasuki dan berada di Mekah. Rasulullah bergerak dengan kekuatan sebanyak 12.000 tentara Islam, sepuluh ribu adalah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ketika pembukaan Mekah, selebihnya adalah penduduk Mekah, […]

Serial Kisah Rasulullah SAW: Perang Hunain

Ini merupakan periode terakhir dalam perjalanan hidup Rasulullah ﷺ yang mempertunjukkan pencapaian-pencapaian hasil usaha dakwahnya. Setelah melalui waktu perjuangan jihad selama 20 tahun, kelelahan, kesengsaraan, peperangan dan pertarungan yang telah menumpahkan darah, semua ini telah Rasulullah ﷺ tempuh. Pembukaan kota Mekah merupakan kemenangan yang sangat berarti yang telah dicapai oleh kaum muslimin di sepanjang tahun […]