Bekal Akhirat: Cara Wudhu dan Sholat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Ta’ala, Yang Maha pengasih dan Penyayang, Yang Maha Pengampun terhadap hambaNya yang bertaubat, kembali padaNya, meniti jalanNya dan mengikuti Sunnah RasulNya shallallahu alaihi wasallam. Allah ta’ala berjanji akan mencintai dan mengampuni hambaNya yang mengikuti petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Dia berfirman:Katakanlah:

“Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Ali Imran:31)

Saudaraku, buku ini memuat tuntunan cara wudhu dan shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Yang bersumber dari hadis-hadis Nabi yang shahih. Semoga Allah ta’ala menjadikan kita sebagai hambaNya yang dicintai dan di ampuniNya, hamba yang berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi dalam segala hal. Hanya kepada Allah, kita memohon pertolongan dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah ta’ala, dan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.

Abu Hasan Arif | Al Iman TV Publishing – Surabaya

Ebook ini juga dilengkapi dengan bacaan do’a dan zikir sesudah salam. []

Untuk Download klik di sini | Bekal Akhirat

 

Post Author: ibnumuslim

Leave a Reply